Hem

Begreppet hem omfattar flerfamiljshus, främst hyresrätter men även bostadsrätter, studentboenden, vårdboenden och privatvillor.

Genom nära samarbete med våra beställare har kontoret medverkat till flera lyckosamma bostadsprojekt.

Vi följer projekten ifrån exploateringsutredningar och detaljplaneskeden till färdigprojekteringar för nybyggnationer, upprustningar och förtätningar av befintliga bostadsområden.

Ambitionen är att gestalta för brukare och förvaltare i samklang med omgivningen för att skapa hållbara miljöer både ur ett estetiskt, tekniskt och socialt perspektiv.