Arbetsplatser

Under rubriken arbetsplatser samsas förskolor, kontor, diverse ny- och ombyggnader för mindre industrier, restauranger och byggnader för begravningsverksamheter med mera. Gemensamt för dessa uppdrag är att de kräver ett gediget programarbete i nära samråd med brukare och fastighetsägare och en god förståelse för respektive verksamhet.