Johannas Trädgård

A-sidan har på uppdrag av Hemsö varit med och utformat vård- och omsorgsboendet Johannas Trädgård i Täby kyrkby.

Boendet är ett stjärnhus i souterräng med träfasad och en sockel i granit och kommer fullt inflyttat göra plats åt 86 boende.

Arbetet började 2018 med program- och bygglovhandlingar och a-sidan har varit med som KA under uppförandet av byggnaden.