Brf Vinrankan

I formgivningen av Vinrankans radhus strävade vi efter att ge varje hus en egen personlighet och ett eget uttryck. Svart tegel i kombination med röd, gul respektive grön panel ger en variation i radhuslängorna som bryter upp längden i mindre enheter samtidigt som det skänker volymerna en egen identitet i området.

Planlösningarna är yteffektiva och välutrustade med köket i husets kärna. Detta ger en flexibilitet i hur man som boende kan använda ytorna. Stora fönsterpartier ger fint dagsljus i alla rum.

Uteplatser i två väderstreck ger valmöjligheter för utevistelse beroende på sol- och vindförhållanden. För den som bor i trevåningshusen finns också en takterrass med sol under större delen av dagen. Radhusen ligger nära strövområden som skog, beteshagar och parkområden med gamla ekar och äppelträd.

Husen är belägna i närheten av Ekparken där vi både ritat enplansradhus, kedjehus, friliggande villor och vård- och omsorgsboendet Juliahemmet.