Björnarbo

2016 brann manngården på Björnarbo gård norr om Uppsala ned. Kvar fanns endast den medeltida källaren.  A-sidan har genom Länsförsäkringar deltagit i arbetet med återuppförandet.

Mangården vid Jumkilsåns kant består av en huvudbyggnad med sexdelad plan och två flankerande flygelbyggnader, samtliga med säteritak.

Sannolikt är byggnaderna uppförda under 1700-talet. En ombyggnad genomfördes under 1960-talet.