Björnarbo

2016 brann manngården på Björnarbo gård norr om Uppsala ned. Kvar fanns endast den medeltida källaren.  A-sidan har genom Länsförsäkringar deltagit i arbetet med återuppförandet och nu är bygglovet inlämnat.

Mangården vid Jumkilsåns kant består av en huvudbyggnad med sexdelad plan och två flankerande flygelbyggnader, samtliga med säteritak.

Sannolikt är byggnaderna uppförda under 1700-talet. En ombyggnad genomfördes under 1960-talet.