Wärsta gård

A-sidan har tillsammans med byggnadsantikvarie Martin Åhrén genomfört bygglov för om- och tillbyggnad samt bistått totalentreprenören i byggskedet.