LSS-boende, Ersta diakoni

A-sidan har tillsammans med Ersta diakoni utformat ett LSS-boende i centrala Stockholm.

I uppdraget har a-sidan haft flera olika roller, vi har varit med från första skiss till projektering och invigning. Vi har ansvarat för byggledning under ombyggnationen samt tagit fram koncept för inredning och textiler.

Resultatet är sex boendelägenheter tillsammans med generösa gemensamma utrymmen där Södermalms färgskala har fått leda vägen i färgsättningen och inredning. Fokus har legat på hög tillgänglighet i planlösning tillsammans med hållbar och personlig inredning.

 

Fotograf: Karl Kristofer Sjöström