Kvarngärdet

På Kvarngärdet i Uppsala har a-sidan gjort handlingar till en totalrenovering av ett bostadsområde med stora kvalitéer byggt 1962-63, ritat av Ancker-Gate-Lindegren. Den nya avfärgningen av fasaden med kulörer som togs fram i samråd med Upplandsmuséet och bygglovsarkitekten lyfte området till sin forna glans.

Bostäderna är i mycket hög grad tillgänglighetsanpassade och totalrenoverade till nybyggnadsstandard. Lägenheterna har fått förstorade badrum och öppna planlösningar mm.

Mer uthyrningsbar yta kunde erhållas trots att stora ytor var tvungna att tas i anspråk för ny ventilationslösning.

Nya energieffektiva fönster och tilläggsisolerade väggar bidrar till hög komfort gällande värmeisolering och ljud utifrån.

Hög klass på ytskikt och varor bidrar till nybyggnadskänsla.

Förstoringen av radhusen gav fler lägenheter och ökad uthyrningsbar yta samtidigt som radhusets utformning nu mer ansluter till dess ursprungsutseende.

Ett radhus som var tvunget att rivas ersattes med en luftigare och bättre planlösning samtidigt som det ansluter till den befintliga arkitekturen.

 

Kvarngärdet Rikshem

Rikshem erhöll via en bytesaffär resterande fem gårdar på Kvarngärdet.

A-sidan fick uppdraget att upprätta handlingar för en omfattande renovering, i många stycken lika Uppsalahems.