Villa Ateno

A-sidan har haft nöjet att bistå i arbetet att leda sekelskifteshuset Villa Ateno in i nästa kapitel av sitt liv som bostadshus på Olympia i Helsingborg. Uppdraget har gått ut på att ta fram bygglovansökan med nya plandispositioner och sedan hjälpa till i genomförandet av ombyggnationen och den genomgående upprustningen av huset. Resultatet av arbetet är ett bostadshus som tar tillvara på många av sina gamla, hantverksmässigt välarbetade detaljer samtidigt som det tillgodoser en nutida standard när det kommer till funktioner i bostaden och tillgänglighet i planlösningarna för de boende.