nyheter_211117_Bylegård-under-uppförande_1

Bylegård vård- och omsorgsboende under uppförande

Nu är vård- och omsorgsboendet Bylegård i Täby under uppförande! Vi ritade åt Hemsö fram till bygglov och ser fram emot att se huset med plats för sina 86 boende i färdig form framöver.

Läs mer >>

Ny medarbetare i Uppsala

Vi är glada att meddela att Sofia Musatti anställts med placering på vårt Uppsalakontor. Sofia är arkitekt och kommer närmast från egen verksamhet – Musatti arkitektur och som underkonsult till a-sidan. Välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Kick off: Uppsala-Vaxholm

Häromveckan fick vi äntligen tillfälle att ses igen på vår höst-kickoff som började i Uppsala och slutade på Kastellet i Vaxholm. Det var både trevligt och givande att ses igen då tillfällena att komma samman blivit färre under pandemin.

Vi började med rundtur på Studentvägen som är under uppförande i olika skeden. Både beställare och…

Läs mer >>

Invigning gruppboende i Norrtälje

Vi har haft nöjet att hjälpa Hemtuna med deras nya gruppboende Tropikvägen i Norrtälje! Förra veckan invigdes huset i höstsolen och de första boende flyttar in under kommande veckor. Gemensamma Krafter bemannar boendet och vi på a-sidan har medverkat i projektet fram till bygglov.

Läs mer >>

Sharon föreläser om kv. Lindormen och översvämningsrisken i kulturmiljön

Den 18 oktober kommer Sharon Pulvino, restaureringsarkitekt på a-sidan, att föreläsa om översvämningsrisken i kulturmiljön med särskilt fokus på kv. Lindormen i Uppsala som betraktas som en av de mest karakteristiska och värdefulla hantverksgårdarna från 1800-talet. Ett detaljplanarbete pågår just nu i området och översvämningsrisken är en av de viktigaste utmaningar som måste tas…

Läs mer >>

Ny medarbetare i Stockholm

Vi är glada att välkomna vår nya medarbetare i Stockholm – Maja Bygdén.

 

Maja är arkitekt utbildad vid arkitekthögskolan i Umeå och hon kommer närmast från arkitekturbiennalen i Venedig där hon ställt ut sitt examensarbete tillsammans med kursare från utbildningen.

Läs mer >>
Fritidshus Långholmen

Fritidshus Långholmen

För ett antal år sedan hjälpte vi en kund att gestalta ett fritidshus på Långholmen i Stockholms skärgård utanför Saltsjöbaden.

Nu har huset byggts och vi ser fram emot att framöver dela med oss av bilder av resultatet. Bilden ovan visar en av de första skisserna som tar upp idéer kring uppdelning mellan öppet och…

Läs mer >>

Sharon föreläste om Burmeisterska huset

Den 17 september föreläste Sharon Pulvino, restaureringsarkitekt vid a-sidan, på Uppsala Universitet Campus Gotland för studenter på masterprogrammet i cultural heritage and sustainability. Föreläsningen och guidningen på plats handlade om det byggnadsminnesförklarade Burmeisterska huset i Visby som lät byggas 1652–1654 av köpmannen Hans Burmeister från Lübeck. Sharon genomförde sitt kandidatarbete vid Politecnico di…

Läs mer >>

Kulturarvsdag

A-sidan deltog i Bälinge kyrka när Uppsala stifts regional samrådsgrupp och Bälingebygdens församling under ledning av stiftsarkitekten Sarita Dahle anordnade kulturarvsdag om kyrkorum i förändring. Åsa Flarup Källmark föreläste på förmiddagen om attraktiva och tillgängliga kyrkorum – dröm eller verklighet? Och deltog i en workshop med Daniel Jernlif och kyrkoherden tillsammans…

Läs mer >>