Rackarberget

A-sidan har tillsammans med Uppsalahem och Studentstaden tagit fram en ny detaljplan för området Rackarberget. Landskapsutformning och trafiklösningar har Bjerking arbetat med. Som grund för gestaltningen av området låg en kulturhistorisk analys av byggnaderna och av grönytestrukturen. Projektet är uppdelat i två delar: förnyelse av befintligt bestånd där bygglov lämnades in i maj 2017 samt förtätning med nya punkthus och lamellhus.

Det befintliga beståndet är kulturhistoriskt värdefullt och består av ungefär tusen studentkontrakt. Man gör avkall på tillgänglighetskraven för att värna de kulturhistoriska värdena och kunna behålla antalet befintliga studentrum. Man förbättrar boendestandarden för studenterna genom att de får egen WC på rummen, köken moderniseras och korridorerna görs möjliga att möblera för olika aktiviteter. Husens energieffektivitet förbättras.

Planerad nyproduktion anpassas i volym och detaljeringsgrad till befintlig bebyggelsestruktur. Dessa studentrum får eget pentry och är fullt tillgängliga.

Områdets lilla pärla är en barnstuga ritad av Bruno Mathsson.