Brf Sysslomansgården

Idén med färgsättningen av det två trapphusen i bostadsrättsföreningen var att med inspiration av husets karaktär från 1960-talet skapa en ny helhet/tolkning av tidens kulörer och grafik. Samt det svart-vita fotografiet vanligt vid tiden. De svartvita fotografierna skall knyta hissarna till platsen. De är dock äldre än huset, fotografierna i hissarna låter en färdas längre tillbaka till miljön kring platsen och minner om vad som varit.