Studentvägen

Studentvägen, ett studentbostadsområde från 1960-talet och framåt, skall förtätas.
Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations Studentbostäder, Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder äger olika fastigheter inom det föreslagna planområdet.

Stiftelserna arbetar aktivt med att skapa nya studentlägenheter, bland annat i kv. Economicum.

Detaljplanen är nu antagen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostadsfastigheter med nya studentlägenheter. De nya husen anpassas i volym till de intilliggande befintliga. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet. Läs mer här: Detaljplan Studentvägen.

Med de skisserade tilläggen kan man skapa 295 st lägenheter. Bygglovansökan sker under februari 2018. Stiftelserna har höga ambitioner gällande energieffektivitet och kommer att pröva en ny teknik med vindsnurror på byggnadernas tak, som komplement till solceller.

Projekt- och byggledningen sker genom Josefin Carlsén, chef för a-sidans avdelning för bygg- och projektledning.

Följ gärna bygget på instagramkontot Studentvägenbygger https://www.instagram.com/studentvagenbygger/ där a-sidans projektledare Kristin Toreberg håller oss uppdaterade

Fotograf: Karl Kristofer Sjöström

Flygfoto: Mattias Berg