Skärgårdsvilla

A-sidan har tillsammans med vår beställare utvecklat denna naturskönt placerade fritidsbostad från inledande skiss till godkänt bygglov.

Huset är ritat i ett plan med loft och L-format fotavtryck som skapar en vindskyddad uteplats. Särskild omsorg har lagts vid avvägandet av husets placering på holmen. Den högt belägna platsen erbjuder vackra ut- och genomblickar i samtliga väderstreck samt den karaktärsgivande genomblick de centrala glaspartierna skapar i gemensamhetsytorna.

Fotograf: Anders Fredriksén