Slätpricken

Vår grundtanke är att skapa variation, liv, rörelse och lekfullhet i det nya kvarter som Riksbyggen avser att bygga. Den mänskliga skalan har varit vår ledstjärna i detta förslag.

För att dela upp det stora kvarteret med sina långa fasader har vi jobbat med volymer som med sin variation förstärker den mänskliga skalan.

Olika fasadmaterial, flera med industriell prägel som ska knyta an till hamnmiljön, såsom cortenplåt, skiffer, kompositskivor med träfanér, betongelement gjutna mot matris, sibirisk lärk och varmförzinkad plåt skjuter ut från grundvolymen som är putsad mörk, vilket framhäver de övriga materialen. De översta två indragna takvåningarna underordnar sig övriga volymer och material .

Kvarteret består av två gårdar med olika karaktär som binds samman med en bro över en gränd. Båda kvarteren nås via trappor från gatuplan. Trappan mot kajen mynnar ut på en plats där den gemensamma kvarterslokalen är belägen.

Genom att bygga etagelägenheter, som binder samman gatuplan och den upphöjda gården, får vi ett stort antal entréer som ger liv och rörelse i gaturummet. Dessa lägenheter har även entréer direkt från gården, vilket bidrar till liv och rörelse även där.

Variationen återfinns i de olika typerna av boende, vilket ger förutsättningar för en stor blandning av kvarterets invånare. Här finns konventionella lägenheter i varierande storlekar och etagelägenheter med möjlighet till generationsboende med egen ingång för tonåringen eller mormor eller för den egna företagarens kontor i gatuplan. Högst upp ligger penthouselägenheter med balkonger och takterrasser.

Läs mer om projektet på Riksbyggens hemsidor: Brf Slätpricken och Slätpricken-WEC 360

Se även projektet i magasinet Moderna hem: Pdf Slätpricken – Magasinet Moderna hem nr 1 2016

Första spadtaget är nu taget, mer info i nyheten och i VLT:s inslag Trädplantering ersatte traditionellt spadtag

© renderingar: Riksbyggen/wec360