Fastighetsutveckling

Visionsbilder, volymstudier, exploateringsutredningar, detaljplaneunderlag, lokalförsörjningsprogram, kostnadsuppskattningar och intäktsanalyser – a-sidan erbjuder en bred palett av tjänster i tidiga skeden.

A-sidan arbetar med ett tydligt genomförandefokus. I tidiga skeden innebär det att snabbt kunna omsätta idé till fysisk form, och fysisk form till inspirerande bilder, beräknade mängder och ekonomisk fundamenta. Vår ambition är alltid att hjälpa vår uppdragsgivare genomföra sitt projekt.