Studentvägen – bastun strax klar

Nu är projektet Studentvägen i princip klart och det sista huset har firats med Studentvägens sista taklagsfest.
Ett trevligt inslag i Norrlandsgårdarnas bostäder är bastun som finns i ett av husen, vi bjuder här på en till byggbild på en skärmvägg därifrån med en tolkning av fjällen som precis blivit klar.

<< Tillbaka

Kristin Toreberg kontrollansvarig

Vi är glada att kunna berätta att Kristin Toreberg har certifierat sig som kontrollansvarig enl. PBL, nivå K.

En kontrollansvarig kan hjälpa dig som byggherre att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva…

Läs mer >>

God jul

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi på a-sidan till er alla! I jul stödjer vi UNHCR med 25 000 kr.

Läs mer >>
Bylegård vård- och omsorgsboende

Byggbilder från Bylegård

Snart är Bylegård vård- och omsorgsboende färdigställt. Byggnaden blir hem för 86 boende och vi har arbetat på uppdrag åt Hemsö. Vi har arbetat från bygglovskedet och även haft KA-uppdraget.

Läs mer >>

En tillgänglig Skogsmästarskola

Just nu arbetar vi tillsammans med SLU för att skapa en tillgänglig Skogsmästarskola i Skinnskatteberg. Vi studerar i samråd med Riksantikvarieämbetet ramp och hiss till huvudbyggnaden som är en herrgård från 1700-talet och ett statligt byggnadsminne.

Läs mer >>

Domkyrkan – framtida planteringar

I nära samarbete med landskapsarkitekten Elin Samuelsson och Uppsala pastorat studerar a-sidan nu en framtida plantering såväl som att underhålla och utveckla den befintliga marken vid Domkyrkan i Uppsala.

Läs mer >>

Åby ängar

Åby ängar är nu klart och inflyttat. A-sidan har bistått med projektledning, byggledning och kontrollansvarig i projektet med 130 lägenheter 1-3 rok i Vallentuna. Svanenmärkta lamellhus i  4-5 våningar. Det är Nordr som är byggherre, ritat av Ettelva och Veidekke Entreprenad som utfört entreprenaden.

 

 

Läs mer >>

Hyresrätter i Fanna, Enköping

På uppdrag av Peab Bostad har vi tagit fram en volymstudie och programhandling för fyra flerbostadshus i det gamla Bacho-området i Enköping, Fanna. Området håller på att omvandlas från äldre industriområde till ny stadsdel med bostäder och mindre verksamheter i en blandning av gammal och ny bebyggelse. Vi har i tätt samarbete med Peab…

Läs mer >>

Västra hamnen i Hudiksvall

I Hudiksvall har a-sidan arbetat med en byggherreplan för Västra hamnen för Pronordic. Västra hamnen omfattar strukturplan, kvalitetsprogram, plankarta och planbeskrivning för 950 bostäder, 2 mobilitetshus m.m. längs vattnet vid Hudiksvall. Området består av en trädgårdsstad med radhus och villor, en centrumdel  och hamnstaden med flerbostadshus samt en marina och park. Detaljplanen är…

Läs mer >>

Josefin Carlsén – kontorschef i Uppsala

Josefin Carlsén, projekt- och byggledare, är utsedd till kontorschef för a-sidans Uppsalakontor med arkitekter, byggnadsingenjörer samt projekt-och byggledare.

Daniel Jernlif, arkitekt vid Uppsalakontoret, träder in som resursplaneringsansvarig i Uppsala och ansvarar för arkitektverksamheten.

Omorganisationen träder i kraft den 27 september.

Läs mer >>

Åsa Flarup – senior konsult

Åsa Flarup Källmark kommer att gå i pension från årskiftet 2022-2023 i samband med att a-sidan genomgår en sedan länge planerad succession. Åsa kommer fortsatt att vara knuten till oss som senior konsult.

Läs mer >>