Studentbostäder i Luleå

Under hösten har inflyttning skett i Studentbostäder i Sveriges nya hus i Luleå!
Projektet inrymmer 104 studentlägenheter fördelat på två hus. De nya lägenheterna ligger på Vänortsvägen och består av 1:or och 2:or. A-sidan har varit involverade från byggstart till färdigställande som projektledare.

<< Tillbaka

Sharon Pulvino

Vi välkomnar vår nya medarbetare i Uppsala – Sharon Pulvino. Sharon är arkitekt och kommer närmast från Tengbom och har erfarenhet från många typer av uppdrag, särskilt inom kulturmiljö. Hon arbetar halvtid på a-sidan och i övrigt studerar Sharon restaureringskonst, en vidareutbildning på Kungl. Konsthögskolan. Välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Camilla Thunmarker projektchef för Studentbostäder i Sverige

Camilla Thunmarker har blivit utsedd till extern projektchef för Studentbostäder i Sverige (SBS) i och med deras samgående med Prime Living samt SBS börsnotering. Som inhyrd projektchef kommer hon ingå i den nya ledningsgruppen på halvtid och vid sidan av det fortsätta som bygg- och projektledare på a-sidan som innan sammanslagningen. Hon har haft…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

En uppdatering från Harmånger kyrka där montaget pågår av de två glaspartierna till norra respektive södra korsarmen.

Läs mer >>

Sofia Musatti

Vi är glada att välkomna Sofia Musatti som börjat hos oss idag som ny underkonsult på vårt Uppsalakontor. Sofia är arkitekt utbildad vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet och Politecnico di Milano. Hon är även verksam som illustratör. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Kick off: Hållbarhet

I måndags var vi på kickoff på Rånäs slott. Det var ett kärt återseende då många medarbetare inte träffats sedan innan pandemin slog till. Temat för kickoffen var hållbarhet med fokus på konkreta mål och verktyg. Vi fick en inspirationsföreläsning av Lars Johansson som jobbar med hållbara samhällen på STUNS (Stiftelsen  för samverkan mellan…

Läs mer >>

Studentvägen hus 1 invigt

I fredags var det invigning av det första nya huset på Studentvägen! Byggnaden inrymmer både bostadsstiftelsernas nya kontorslokaler samt 24 studentlägenheter. A-sidan har varit involverade från början till slut, från detaljplaneskedet till byggenomförandet och både arkitekter, ingenjörer och projektledare har varit engagerade i projektet. Nu tuffar vi vidare med ytterligare fem hus till! Totalt…

Läs mer >>

Antagen detaljplan i Karlstad

Klartecken för 350 nya studentlägenheter i Karlstad!

Kv. Munspelet och Mungigan i Karlstad är det första av våra projekt på uppdrag av Studentbostäder i Sverige som har fått en antagen detaljplan.
Vi fortsätter nu med projektering för ett genomförande under 2021. Fullt utbyggt får de två kvarteren en fin variation av lägenhetsstorlekar och trevliga gårdsmiljöer med…

Läs mer >>

Byggbilder Juliahemmet

Juliahemmet i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala är under uppförande och snart ska fasadernas träpanel monteras. Vi ser fram mot att se den södervända utemiljön ta form framöver!

Läs mer >>

Trevlig sommar

Glad sommar önskar vi på a-sidan. Vi avslutade innan byggsemestern med antikroppstest som visade negativt vilket är positivt då ingen hade blivit smittad. Hoppas ni får en trevlig sommar så ses vi igen i augusti.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

I Harmånger kyrka har nu innertak kommit på plats i vapenhuset, i utrymmena under läktaren läggs mer kalkstensgolv, konservatorerna arbetar med inventarier, nya och gamla armaturer är på plats (alla kablarna är inspårade/inputsade i väggen), pentryinredningar sätts upp, fundament för de stora glaspartierna gjuts m.m. Är du nyfiken på att se och läsa mer…

Läs mer >>