Studentbostäder i Karlstad

Positiva besked för framtagande av ny detaljplan för studentbostäder i Karlstad!

Karlstad kommun har givit besked om att påbörja arbetet för att ta fram ny detaljplan för två kvarter i området Kronoparken som ligger i närheten av stadens universitet. A-sidan har på uppdrag av Studentbostäder i Sverige tagit fram underlag där respektive kvarter får två lamellhus och två punkthus med gemensam gård mellan. Närheten till skog och natur borgar för ett framtida trevligt bostadsområde.

<< Tillbaka

Byggbilder Juliahemmet

Juliahemmet i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala är under uppförande och snart ska fasadernas träpanel monteras. Vi ser fram mot att se den södervända utemiljön ta form framöver!

Läs mer >>

Trevlig sommar

Glad sommar önskar vi på a-sidan. Vi avslutade innan byggsemestern med antikroppstest som visade negativt vilket är positivt då ingen hade blivit smittad. Hoppas ni får en trevlig sommar så ses vi igen i augusti.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

I Harmånger kyrka har nu innertak kommit på plats i vapenhuset, i utrymmena under läktaren läggs mer kalkstensgolv, konservatorerna arbetar med inventarier, nya och gamla armaturer är på plats (alla kablarna är inspårade/inputsade i väggen), pentryinredningar sätts upp, fundament för de stora glaspartierna gjuts m.m. Är du nyfiken på att se och läsa mer…

Läs mer >>

Byggbilder Studentvägen

Fasaden på hus 1 på Studentvägen i Uppsala är nu nästan klar, lite jobb med skärmtaken kvar bara. Arbete pågår med den yttre miljön och inne har det gröna terrazzo-golvet från Italien kommit och ligger nu på plats. Som vanligt kan ni också läsa och se mer på instagram – studentvagenbygger – vad som…

Läs mer >>

Tävlingen om domkyrkoberget Strängnäs avgjord

Idag tillkännagavs det vinnande förslaget “Stora och små möten” i arkitekttävlingen om Domkyrkoberget i Strängnäs.

A-sidan har sedan 2012 genomfört intervjuer och inventeringar m.f.l. utredningar som grund till ett tävlings- och lokalprogram vi arbetat med genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif. Vi har också deltagit i framtagandet av den kulturhistoriska beskrivningen. I programarbetet har…

Läs mer >>

Hållbarhetsredovisning pågår

Inom ramen för a-sidans arbete med hållbarhet pågår nu hållbarhetsredovisning. Den kommer ske enligt standarden Greenhous Gas Protocol (internationellt vedertagen och mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser). Syftet är att sätta mål för att minska våra koldioxidekvivalenter (CO2e). som standarden mäter. Från och med 2020 kommer a-sidans årsredovisning även…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Renoveringen av Harmånger kyrka fortskrider. Under läktare läggs öländsk kalksten liknande den som finns i vapenhuset just nu. Rör kommer kläs in i en profilerad träsockel längs vägg. Förstärkningar för de stora glaspartierna skall gjutas. Konservatorerna har rengjort predikostolen där lösa färgflagor fästs försiktigt på plats, man målar även dit färg som fattas. Sedan…

Läs mer >>

På gång och hållbarhetsarbete

Just nu arbetar vi bland annat med en färgsättning av en jugendvilla, flera utredningar och omgestaltningar av kyrkor, samhällsfastigheter och skissar på kontor i en anrik byggnad. Vi kan tyvärr inte berätta så mycket om projekten just för stunden men uppdateringar kommer.

Förutom byggnadsprojekt arbetar vi även inom ramen för vårt hållbarhetsarbete med klimatdeklarationer som…

Läs mer >>

Studentvägen hus 2, 3, 4 och 5 på gång

Nu är fler hus med framtida studentbostäder på Studentvägen i Uppsala på gång. Hus 2 och 3 har grunden färdig och väggelement har nyligen börjat komma på plats. På platsen för hus 4 och 5 som ligger längre in i området pågår nu schaktarbeten för grundläggning. Vid byggbodarna väntar också projektledare Kristins fågelholkar på…

Läs mer >>

Åsa gräver på studentvägen

Idag fick vår Åsa köra grävmaskin, en önskan hon haft sedan långt tillbaka. Arbetet övervakades av Dennis Wedén, arbetsledare på Sh bygg. Platsen är Studentvägen där byggandet av ytterligare två nya hus nu sätts igång.

Läs mer >>