Strandkyrkogården utställt på samråd

Det planeras för en konfessionslös ceremonibyggnad på Strandkyrkogården i Skrubba i södra Stockholm. Vi har i tätt samarbete med Landskapsarkitekt Elin Samuelsson tagit fram förslaget som nu är utställt på samråd i Tekniska Nämndhuset i Stockholm. Förslaget finns att beskåda antingen på plats eller via nätet till och med den 9e februari.

Byggnaden är placerad som en målpunkt – ett litet träskrin i fonden – inplacerat för att bevara och förstärka platsen där bergssidan och dammen är de rumsliga grundstenarna. Byggnadens orientering och planform samspelar med platsens unika förutsättningar. Tillsammans skapar de en komposition av både exteriöra och interiöra rum som ger goda förutsättningar att förrätta begravningsceremonier på en rad olika vis efter specifika önskemål.

Strandkyrkogården – namnet signalerar närhet till vatten – men närheten är mer geografisk än visuell. Förslaget accentuerar den befintliga dammen och den visuella kontakt som trots allt finns mot Drevviken.

Utskurna hushörn vid golvnivå inne i ceremonilokalen skapar ett samspel med vattenspegeln utanför. Kistans möjliga placering i hörnet mot vattenspegeln leder blicken vidare ner mot dammen och i förlängningen Drevvikens vatten. Detta kan symbolisera pånyttfödelse, kretslopp, återfödelse eller helt enkelt bara vara en trösterik skönhetsupplevelse.

Väggarna i ceremonisalen avslutas med glas närmast taket och takets form med den medvetet gjorda ljussättningen gör att innertaket kommer att lysa som en lanterna under de mörka årstiderna och om natten.

<< Tillbaka

Rikihuset i Timrå certifierat i Greenbuilding

Den 21 december fick vi beskedet att Rikihuset i Timrå är godkänt och därmed certifierat i ”Greenbuilding”, en miljöcertifiering för byggnader med avseende på minskad energianvändning.

Det är vår medarbetare Kristin Toreberg som varit handläggare i certifieringsärendet. Hon är även certifierad Miljöbyggnadssamordnare samt diplomerad Svanensamordnare.

Läs mer >>

God jul och gott nytt år

God jul och ett gott nytt 2021 önskar vi på a-sidan till er alla från oss på distans i dessa tider.

Läs mer >>

Villa H färdigställt

Villa H i Saltsjöbaden är sedan en tid färdigställt och inflyttat. Nu finns projektet upplagt med en rad bilder som fotograf Anders Fredriksén tog i slutet av sommaren.

Se projektet här.

Läs mer >>

Byggbilder sakristian i Helga Trefaldighet

Nu närmar sig färdigställandet av den nya inredningen i Helga Trefaldighets kyrkas sakristia i Uppsala. Det mesta av ny inredning med textilförvaring, arbetsplats, boaseringar, anslagstavla, ställningar för ljuständare och kollekthåvar m.m. är nu på plats.

Läs mer >>

Sharon Pulvino

Vi välkomnar vår nya medarbetare i Uppsala – Sharon Pulvino. Sharon är arkitekt och kommer närmast från Tengbom och har erfarenhet från många typer av uppdrag, särskilt inom kulturmiljö. Hon arbetar halvtid på a-sidan och i övrigt studerar Sharon restaureringskonst, en vidareutbildning på Kungl. Konsthögskolan. Välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Camilla Thunmarker projektchef för Studentbostäder i Sverige

Camilla Thunmarker har blivit utsedd till extern projektchef för Studentbostäder i Sverige (SBS) i och med deras samgående med Prime Living samt SBS börsnotering. Som inhyrd projektchef kommer hon ingå i den nya ledningsgruppen på halvtid och vid sidan av det fortsätta som bygg- och projektledare på a-sidan som innan sammanslagningen. Hon har haft…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

En uppdatering från Harmånger kyrka där montaget pågår av de två glaspartierna till norra respektive södra korsarmen.

Läs mer >>

Sofia Musatti

Vi är glada att välkomna Sofia Musatti som börjat hos oss idag som ny underkonsult på vårt Uppsalakontor. Sofia är arkitekt utbildad vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet och Politecnico di Milano. Hon är även verksam som illustratör. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Studentbostäder i Luleå

Under hösten har inflyttning skett i Studentbostäder i Sveriges nya hus i Luleå!
Projektet inrymmer 104 studentlägenheter fördelat på två hus. De nya lägenheterna ligger på Vänortsvägen och består av 1:or och 2:or. A-sidan har varit involverade från byggstart till färdigställande som projektledare.

Läs mer >>

Kick off: Hållbarhet

I måndags var vi på kickoff på Rånäs slott. Det var ett kärt återseende då många medarbetare inte träffats sedan innan pandemin slog till. Temat för kickoffen var hållbarhet med fokus på konkreta mål och verktyg. Vi fick en inspirationsföreläsning av Lars Johansson som jobbar med hållbara samhällen på STUNS (Stiftelsen  för samverkan mellan…

Läs mer >>