Sofia har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020

Sofia Enqvist, arkitekt på a-sidans Stockholmskontor, har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020. SIDA Alumni innebär att hon under ett års tid kommer att, tillsammans med 29 andra, föreläsa om globala hållbarhetsmålen samt hennes erfarenhet från Kenya. Är du intresserad av hur man kan jobba med Global hållbarhet och arkitektur? Boka en föreläsning av Sofia fr.o.m. januari 2020 (mer info kommer)! Det kommer att vara gratis att boka en föreläsning och Sofia lägger upp de själv, så de kan anpassas till skolor, organisationer eller företag. Läs gärna mer på: sidaalumni.se och sidaalumni.se/om-forelasningen.

Hon har tidigare ställt ut sitt examensarbete på plats i Kenya samt nu på Konstakademien (utställningen är öppen till 12 januari). Ett urval av examensarbeten från landets arkitekturhögskolor ställs ut på utställningen Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor. Examensarbetet Dreams Become Architecture gjordes tillsammans med Anna Larson. Ex-jobbet presenterar gaturummet från en kvinnas synvinkel och visar hur arkitektur kan användas för att skapa ett mer jämställt publikt rum.

<< Tillbaka

Lagges avtackning

Idag tackade vi av Lars-Gunnar Svanäng som går i pension! Vi är tacksamma över att ha fått dela de senaste fem åren tillsammans med ”Lagge” som kan stoltsera med totalt fyrtiofyra år i branschen! Under denna period har han hunnit uppleva både konkurser och högkonjunkturer, blivit specialist på allt från tvätterier och bryggerier till…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Ombyggnaden av Harmånger kyrka fortskrider som planerat. Efter att arkeologiska utgrävningar nu har avslutats så har t.ex. korets golv reglats och väggen mellan vapenhus och långhuset är nu på plats.

Läs mer >>
a-sidan nyhet huvudsponsor för Uppsala basketball camp arkitekt Stockholm Uppsala

A-sidan sponsrar Uppsala Basketball Camp

A-sidan sponsrar Uppsala Basketball Camp som är Uppsalas bästa basketläger för barn.

Basketlägret startades av Mannos Nakos, Axel Nordström och Anes Zekovic: “Det hela tog fart när vi efter en match satt i omklädningsrummet och diskuterade hur vi kan hjälpa basketen i Uppsala att växa. Vi har allihopa jättefina minnen från basketläger när…

Läs mer >>

Ljusdals pastorsexpedition snart klar

Nu närmar det sig inflyttning till Ljusdals pastorsexpedition. Huset från 1907 har renoverats under 2019 och 2020 och har återfått en jugendkaraktär i representativa rum, arbetsmiljön förbättras med funktionella arbetsplatser och byggtekniska problem har åtgärdats.

Läs mer >>

@Studentvagenbygger

“Bokstavligen – ett lysande exempel på att det går att bygga nytt utan att sticka ut på ett avvikande sätt. Det smälter in fint men avviker ändå med teglet i fasaden. Som för övrigt är rackarns snyggt “
Citat Petra Holmgren Reichler/petrareichler

Vi är väldigt glada för den kommentar vi fått som fångar vår ambition med…

Läs mer >>

Studentvägen i UNT och fasaderna på hus 1 avtäckta

På Studentvägen i Uppsala är nu fasaderna på hus 1 avtäckta, det första av flera nya studentbostäder a-sidan ritat och projektleder, och som Uppsala Nya Tidning rapporterar är nu bygglov beviljat för de kommande nya husen 4, 5 och 6.

Läs mer >>

Intervju om domkyrkan i SVT

Är du nyfiken på renoveringarna i och utanpå Uppsala domkyrka? SVT har intervjuat domkyrkoarkitekt Åsa Flarup vid a-sidan och projektledare Viktor Wadelius vid Projektengagemang om tornkrönen (som tar 4 år och kostar 40 miljoner) och övriga renoveringar som rör Domkyrkan.
Se intervjuerna i klippen från SVT nyheter:
Tornkrönen renoveras på hemlig…

Läs mer >>

Byggbilder Hagalund

Nu har montage av Enköpings pastorats ekonomibyggnad på Hagalund i Enköping påbörjats för fullt.

Byggnaden ska bland annat rymma maskinhallar, verkstad, tvätt och personalutrymmen.

Arbete kommer att pågå till sommaren 2020.

A-sidan bistår med byggledning och har även medverkat som projekteringsledare av förfrågningsunderlag.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Nu är ombyggnaden av Harmånger kyrka igång där bl.a. koret golv sänks, en ombyggnad under läktaren är påbörjad och framöver kommer nya glaspartier till korsarmarna.

Läs mer >>

Studentvägen hus 1 börjar bli klart

Nu tas byggställningarna ned på det första huset i den pågående förtätningen av Studentvägen i Uppsala och tegelfasaden börjar träda fram. Vill du följa projektet kan du också gärna besöka https://www.instagram.com/studentvagenbygger/

Läs mer >>