Sofia Musatti

Vi är glada att välkomna Sofia Musatti som börjat hos oss idag som ny underkonsult på vårt Uppsalakontor. Sofia är arkitekt utbildad vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet och Politecnico di Milano. Hon är även verksam som illustratör. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Studentbostäder i Luleå

Under hösten har inflyttning skett i Studentbostäder i Sveriges nya hus i Luleå!
Projektet inrymmer 104 studentlägenheter fördelat på två hus. De nya lägenheterna ligger på Vänortsvägen och består av 1:or och 2:or. A-sidan har varit involverade från byggstart till färdigställande som projektledare.

Läs mer >>

Kick off: Hållbarhet

I måndags var vi på kickoff på Rånäs slott. Det var ett kärt återseende då många medarbetare inte träffats sedan innan pandemin slog till. Temat för kickoffen var hållbarhet med fokus på konkreta mål och verktyg. Vi fick en inspirationsföreläsning av Lars Johansson som jobbar med hållbara samhällen på STUNS (Stiftelsen  för samverkan mellan…

Läs mer >>

Studentvägen hus 1 invigt

I fredags var det invigning av det första nya huset på Studentvägen! Byggnaden inrymmer både bostadsstiftelsernas nya kontorslokaler samt 24 studentlägenheter. A-sidan har varit involverade från början till slut, från detaljplaneskedet till byggenomförandet och både arkitekter, ingenjörer och projektledare har varit engagerade i projektet. Nu tuffar vi vidare med ytterligare fem hus till! Totalt…

Läs mer >>

Antagen detaljplan i Karlstad

Klartecken för 350 nya studentlägenheter i Karlstad!

Kv. Munspelet och Mungigan i Karlstad är det första av våra projekt på uppdrag av Studentbostäder i Sverige som har fått en antagen detaljplan.
Vi fortsätter nu med projektering för ett genomförande under 2021. Fullt utbyggt får de två kvarteren en fin variation av lägenhetsstorlekar och trevliga gårdsmiljöer med…

Läs mer >>

Byggbilder Juliahemmet

Juliahemmet i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala är under uppförande och snart ska fasadernas träpanel monteras. Vi ser fram mot att se den södervända utemiljön ta form framöver!

Läs mer >>

Trevlig sommar

Glad sommar önskar vi på a-sidan. Vi avslutade innan byggsemestern med antikroppstest som visade negativt vilket är positivt då ingen hade blivit smittad. Hoppas ni får en trevlig sommar så ses vi igen i augusti.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

I Harmånger kyrka har nu innertak kommit på plats i vapenhuset, i utrymmena under läktaren läggs mer kalkstensgolv, konservatorerna arbetar med inventarier, nya och gamla armaturer är på plats (alla kablarna är inspårade/inputsade i väggen), pentryinredningar sätts upp, fundament för de stora glaspartierna gjuts m.m. Är du nyfiken på att se och läsa mer…

Läs mer >>

Byggbilder Studentvägen

Fasaden på hus 1 på Studentvägen i Uppsala är nu nästan klar, lite jobb med skärmtaken kvar bara. Arbete pågår med den yttre miljön och inne har det gröna terrazzo-golvet från Italien kommit och ligger nu på plats. Som vanligt kan ni också läsa och se mer på instagram – studentvagenbygger – vad som…

Läs mer >>

Tävlingen om domkyrkoberget Strängnäs avgjord

Idag tillkännagavs det vinnande förslaget “Stora och små möten” i arkitekttävlingen om Domkyrkoberget i Strängnäs.

A-sidan har sedan 2012 genomfört intervjuer och inventeringar m.f.l. utredningar som grund till ett tävlings- och lokalprogram vi arbetat med genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif. Vi har också deltagit i framtagandet av den kulturhistoriska beskrivningen. I programarbetet har…

Läs mer >>