Skeppskajen

Ångkvarnen Skeppskajen omfattar ett det område i stadsdelen Kungsängen där Lantmännen tidigare bedrev livsmedelsindustri. Projektets syfte är att göra det möjligt att utveckla området med bostäder, verksamheter och förskolor. Projektet ska bidra till att binda samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 4 september till och med 16 oktober 2019. Se och läs de aktuella handlingarna här: Detaljplan för Ångkvarnen.
Kommunstyrelsen beslutade 20 november 2019 att godkänna projektdirektiv för Ångkvarnen Skeppskajen. Projektdirektivet ligger till grund för att planera och därefter genomföra en utveckling av Ångkvarnen Skeppskajen.
A-sidan är medförfattare till gestaltningsprogrammet och har tagit fram gestaltningsprinciper för de historiska byggnaderna Skeppselevatorn, Tegelsilon, Kvarnbyggnaden, Jästfabriken och Pumpstationen. Läs gärna gestaltningsprogrammet här: DP Ångkvarnen, Uppsala, gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet har tagits fram av Sandvikenvassen som beställare, projektgruppen bestående av Brita Christiansen – detaljplan, Claes Larsson – stadsarkitekt, Elin Eriksson – detaljplan, Gerd Comstedt – Ikano bostad, Henrik Ljungman – gata och park, Joakim Käppe – bygglov, Åsa Lehto – Besqab samt konsulterna AJ Landskap AB, a-sidan arkitektkontor, Bjerking, Civit och Juul Frost Arkitekter.

<< Tillbaka

Bylegård vård- och omsorgsboende

Nu fortsätter vi att projektera fram förfrågningsunderlaget efter godkänt bygglov för byggnationen av Bylegård vård och -omsorgsboende åt Hemsö i Täby kyrkby.

Ett stjärnhus i souterräng med en träfasad och en sockel i granit kommer göra plats åt 86 boende

Läs mer >>

God jul

God jul och ett gott nytt år önskar vi er alla från oss på a-sidan. Julafton kom tidigt till oss som ni ser på bilden med handstickade vantar inslagna i ritningar.

Läs mer >>

Start-PM för detaljplan för studentbostäder i Trollhättan

Nu har start-PM för detaljplanen för de studentbostäder som a-sidan arbetat med i Trollhättan för Studentbostäder i Sverige blivit godkänd. Projektet omfattar ca 370 lägenheter i både punkthus och loftgångshus i 4-8 våningar.

Läs mer >>

Sofia har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020

Sofia Enqvist, arkitekt på a-sidans Stockholmskontor, har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020. SIDA Alumni innebär att hon under ett års tid kommer att, tillsammans med 29 andra, föreläsa om globala hållbarhetsmålen samt hennes erfarenhet från Kenya. Är du intresserad av hur man kan jobba med Global hållbarhet och arkitektur? Boka en föreläsning av…

Läs mer >>

Slätpricken nominerad till arkitekturpris Västmanland

Kvarteret Slätpricken har blivit nominerat till Arkitekturpris i Västmanland 2020!

I veckan presenterades de fem nominerade projekten till priset som delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland. Priset tilldelas ett projekt som genomförts i landskapet under åren 2014-2019 och juryns motivering lyder “Ett av de nya tillskotten av flerbostadshus på Lillåudden är kvarteret Slätpricken. Projektet består…

Läs mer >>

Jan Linder invigningstalar

Vid utställningen “Gudrun Åhberg och Imagenisterna” invigningstalar Jan Linder, konstvetare och ingenjör vid a-sidan, med anledning av den bok om Gudrun Åhlberg han författat. Gudrun Åhlberg var en kort period verksam i Imaginisterna, en grupp konstnärer som inspirerades av surrealismen. Utställningen visas 7 december 2019 – 12 januari 2020 på Kulturcentrums konsthall i Sandviken.

Läs mer >>

Sakristian i Uppsala domkyrka

Inredningen till sakristian i Uppsala domkyrka är nu klar så när som på hållaren för kräklan. A-sidan genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif har formgivit ny inredning i form av ny spegel, ställning för albor och röcklin, hållare för kräkla samt byggt om en inbyggd klädförvaring i boaseringen.

Läs mer >>

Axel Stolt

Vi är glada att välkomna Axel Stolt till oss på a-sidan. Axel är nyexaminerad arkitekt från Lunds tekniska högskola och har börjat på vårt Stockholmskontor. Varmt välkommen!

Läs mer >>