Skeppskajen

Ångkvarnen Skeppskajen omfattar ett det område i stadsdelen Kungsängen där Lantmännen tidigare bedrev livsmedelsindustri. Projektets syfte är att göra det möjligt att utveckla området med bostäder, verksamheter och förskolor. Projektet ska bidra till att binda samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 4 september till och med 16 oktober 2019. Se och läs de aktuella handlingarna här: Detaljplan för Ångkvarnen.
Kommunstyrelsen beslutade 20 november 2019 att godkänna projektdirektiv för Ångkvarnen Skeppskajen. Projektdirektivet ligger till grund för att planera och därefter genomföra en utveckling av Ångkvarnen Skeppskajen.
A-sidan är medförfattare till gestaltningsprogrammet och har tagit fram gestaltningsprinciper för de historiska byggnaderna Skeppselevatorn, Tegelsilon, Kvarnbyggnaden, Jästfabriken och Pumpstationen. Läs gärna gestaltningsprogrammet här: DP Ångkvarnen, Uppsala, gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet har tagits fram av Sandvikenvassen som beställare, projektgruppen bestående av Brita Christiansen – detaljplan, Claes Larsson – stadsarkitekt, Elin Eriksson – detaljplan, Gerd Comstedt – Ikano bostad, Henrik Ljungman – gata och park, Joakim Käppe – bygglov, Åsa Lehto – Besqab samt konsulterna AJ Landskap AB, a-sidan arkitektkontor, Bjerking, Civit och Juul Frost Arkitekter.

<< Tillbaka

Ersta Diakoni LSS-boende

A-sidan har tillsammans med Ersta diakoni utformat ett LSS-boende i centrala Stockholm och snart är det dags för inflyttning! Vi har varit med i hela ombyggnadsprocessen, från första skiss till invigning.

Tidigare har vi bistått Ersta diakoni i uppdrag som innefattar ombyggnationer av hotell, arbetsplatser för personal som jobbar med assisterad sjukvård i hemmet och…

Läs mer >>

Zanyar Kadir

Vi är glada att välkomna Zanyar Kadir som börjat hos oss idag som vår nye BIM-samordnare. Zanyar är högskoleingenjör i byggteknik- och design från KTH och kommer senast från AEC, Advanced Engineering Computation, där han arbetat som konsult inom BIM såsom Revit. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Lagges avtackning

Idag tackade vi av Lars-Gunnar Svanäng som går i pension! Vi är tacksamma över att ha fått dela de senaste fem åren tillsammans med ”Lagge” som kan stoltsera med totalt fyrtiofyra år i branschen! Under denna period har han hunnit uppleva både konkurser och högkonjunkturer, blivit specialist på allt från tvätterier och bryggerier till…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Ombyggnaden av Harmånger kyrka fortskrider som planerat. Efter att arkeologiska utgrävningar nu har avslutats så har t.ex. korets golv reglats och väggen mellan vapenhus och långhuset är nu på plats.

Läs mer >>
a-sidan nyhet huvudsponsor för Uppsala basketball camp arkitekt Stockholm Uppsala

A-sidan sponsrar Uppsala Basketball Camp

A-sidan sponsrar Uppsala Basketball Camp som är Uppsalas bästa basketläger för barn.

Basketlägret startades av Mannos Nakos, Axel Nordström och Anes Zekovic: “Det hela tog fart när vi efter en match satt i omklädningsrummet och diskuterade hur vi kan hjälpa basketen i Uppsala att växa. Vi har allihopa jättefina minnen från basketläger när…

Läs mer >>

Ljusdals pastorsexpedition snart klar

Nu närmar det sig inflyttning till Ljusdals pastorsexpedition. Huset från 1907 har renoverats under 2019 och 2020 och har återfått en jugendkaraktär i representativa rum, arbetsmiljön förbättras med funktionella arbetsplatser och byggtekniska problem har åtgärdats.

Läs mer >>

@Studentvagenbygger

“Bokstavligen – ett lysande exempel på att det går att bygga nytt utan att sticka ut på ett avvikande sätt. Det smälter in fint men avviker ändå med teglet i fasaden. Som för övrigt är rackarns snyggt “
Citat Petra Holmgren Reichler/petrareichler

Vi är väldigt glada för den kommentar vi fått som fångar vår ambition med…

Läs mer >>

Studentvägen i UNT och fasaderna på hus 1 avtäckta

På Studentvägen i Uppsala är nu fasaderna på hus 1 avtäckta, det första av flera nya studentbostäder a-sidan ritat och projektleder, och som Uppsala Nya Tidning rapporterar är nu bygglov beviljat för de kommande nya husen 4, 5 och 6.

Läs mer >>

Intervju om domkyrkan i SVT

Är du nyfiken på renoveringarna i och utanpå Uppsala domkyrka? SVT har intervjuat domkyrkoarkitekt Åsa Flarup vid a-sidan och projektledare Viktor Wadelius vid Projektengagemang om tornkrönen (som tar 4 år och kostar 40 miljoner) och övriga renoveringar som rör Domkyrkan.
Se intervjuerna i klippen från SVT nyheter:
Tornkrönen renoveras på hemlig…

Läs mer >>

Byggbilder Hagalund

Nu har montage av Enköpings pastorats ekonomibyggnad på Hagalund i Enköping påbörjats för fullt.

Byggnaden ska bland annat rymma maskinhallar, verkstad, tvätt och personalutrymmen.

Arbete kommer att pågå till sommaren 2020.

A-sidan bistår med byggledning och har även medverkat som projekteringsledare av förfrågningsunderlag.

Läs mer >>