Projekt- och byggledning

Vi tar ansvar för delar eller helheter i alla typer av projekt, från tidiga strategiska vägval till genomförande. Vår erfarenhet ger oss förutsättningar att hitta de bästa lösningarna och metoderna för projekten. Vi styr omfattning, tid och ekonomi i nära samarbete med våra kunder.

Våra tjänster inom området omfattar projektledning, kostnadsuppskattningar, utredningar, projekteringsledning och BAS-P, KA enl PBL, byggledning och miljösamordning. Vi vet att lyckade projekt framför allt handlar om projektorganisationen och att personerna i den är engagerade, har bra hjälpmedel och erfarenhet att styra projektet.