Villa Therese Andersson

Villa Therese byggdes 1912-1913 efter en donation från Therese Andersson till Uppsala universitet för uppförandet av en bostad åt prefekten vid institutionen för fysik. Syftet med donationen var att göra ämbetet mer attraktivt genom att locka till sig landets bästa forskare och professorer. 1922 flyttar Manne Siegbahn in och tilldelas 1922 nobelpriset i fysik “för hans bidrag till utvecklingen av den högupplösande elektronmikroskopien”. Villan förvaltades ett tag av Statens Fastighetsverk men överfördes till Uppsala Akademiförvaltning efter ett regeringsbeslut år 2011. Den var då i stort behov av renovering och Uppsala Akademiförvaltning började arbetet med att hitta en hyresgäst. Swedish Collegium for Advanced Study visade intresse av att ha huset som bostäder åt forskare. Då huset är byggnadsminnesförklarat enligt kulturmiljölagen skall eventuella avsteg från skyddsbestämmelserna godkännas av länsstyrelsen. En omfattande utredning inleddes och efter ungefär fyra år godkändes till slut ombyggnadsplanerna i september 2015. Projektering började under hösten 2015 och produktion på vintern 2016. Huset stod klart vid årsskiftet 2016/2017. SCAS ger ledande seniora och lovande yngre forskare möjlighet att ägna sig åt forskning med maximal grad av intellektuell frihet, obehindrade av de många åtaganden som tar tid och kraft från forskare vid dagens universitet. Kanske kommer en framtida nobelpristagare återigen bo i Villa Therese? Åsa-Flarup Källmark ansvarig arkitekt och arbetade på a-sidan tillsammans med byggnadsantikvarie Martin Åhrén och byggnadsingenjör Lars-Gunnar Svanäng. Renoveringen av huset invigdes i februari 2017.