Västra hamnen

I Hudiksvall har a-sidan arbetat med en byggherreplan för Västra hamnen för Pronordic. Västra hamnen omfattar strukturplan, kvalitetsprogram, plankarta och planbeskrivning för 950 bostäder, 2 mobilitetshus m.m. längs vattnet vid Hudiksvall. Området består av en trädgårdsstad med radhus och villor, en centrumdel  och hamnstaden med flerbostadshus samt en marina och park. Detaljplanen är för närvarande ute på samråd.