Utbildningsförvaltningen

I rollen som projekthandläggare är Camilla representant för lokalenheten, vilket innebär att hon samordnar mellan projektens olika intressenter (exempelvis skolan, skyddsombud m.fl.). Hon sitter med på styrgruppsmöten och är beslutsfattande i projektets ekonomiska frågor. Hon granskar handlingar, följer upp ekonomin och bevakar beställarens intressen.

Campus Konradsberg ligger på Kungsholmen i stadsdelen Marieberg i Stockholm och är både grundskola och gymnasieskola. Här bygger man om och anpassar byggnaderna till nya krav (t.ex. ny ventilation dimensionerad för fler elever) och för att lokalerna ska kunna samnyttjas inom campusområdet.

PA Fogelströms gymnasium är en helt nystartad gymnasieskola i Södermalm i Stockholms men byggnaden är från 1915 och ”blåklassad” vilket innebär att den anses av Stockholms stadsmuseum ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden totalrenoveras och anpassas till dagens krav t.ex. vad gäller tillgänglighet.

Kungsholmens gymnasium ligger på Kungsholmen i stadsdelen Marieberg i Stockholm. Här byggs skolkök och matsal om för att klara nya krav, samtidigt görs andra anpassningar av verksamheten.

Thorildsplans gymnasium ligger också på Kungsholmen i Stockholm. Projektet befinner sig i ett tidigt skede, just nu projekteras förslagshandlingar fram. Projektet omfattar ombyggnad av storkök och tillbyggnad av matsal.