Uppsala university housing office

Uppsala University Housing Office förmedlar bostäder till internationella studenter och gästforskare. De stod inför verksamhetsförändringar med fler tjänster och minskad extern caféverksamhet, ett behov av att göra receptionens arbetsplats bättre både ur ett störnings‐ som ur ett sekretessperspektiv samt behov av en bättre sammanträdesmiljö. A-sidan har bistått med lokalprogram, skisser och inplaceringsstudie, projektering samt med bygghandlingar. I projektet samlades reception- och caféfunktionen och mer kontorsyta samt nya mötesrum tillskapades.

Fotograf: Isak Gudnason