Upplevelsevärdeinventering

Inför en stundande arkitekttävling för att vitalisera domkyrkan och domkyrkoberget har a-sidan för Strängnäs domkyrkoförsamling utöver program tagit fram en upplevelsevärdeinventering (inkl barnundersökning) och studerat rörelsemönster för att se framtida möjligheter för Strängnäs Domkyrka.