Brf Vinrankan

När vi skapade radhusen var det viktigt att varje hus fick en egen personlighet. Svart tegel i kombination med röd, gul respektive grön panel ger en variation som också ger de tre radhuslängorna en egen identitet i området.

Planlösningarna är yteffektiva och välstuderade med köket i husets kärna. Detta ger en flexibilitet hur man vill utnyttja ytorna. Stora fönsterpartier ger fint dagsljus i alla rum.

Uteplatser i två väderstreck ger valmöjlighet beroende på sol- och vindförhållanden. För den som väljer trevåningshuset tillkommer även en takterrass med sol under större delen av dagen. Radhusen ligger nära strövområden som skog, beteshagar och parkområde med gamla ekar och äppelträd.

Renderingar: Besqab/Carbonwhite