Trönö Kyrka

Efter en brand 1998 byggdes halva kyrkorummet upp igen och stod färdigt 2ooo, resten har fått bli kvar som en öppen ruin.

Belönat med Ljuspriset 2001/2002, samt med Församlingsförbundets kulturpris år 2004.

Läs mer i DN:s artiklar:

DN 20 december 2002

DN 5 januari 2003

DN 27 mars 2005

RAÄ rapport kyrkan brinner sid 44-45