Studentvägen

Studentvägen i Uppsala är ett studentbostadsområde i stadsdelen Kungsgärdet i Uppsala. Området byggdes på 50- och 60-talet och angränsar till andra välkända studentområden såsom Triangeln, Rackarberget och Gamla Studentstaden. Husen är uppförda i rött och gult tegel och inrymmer både korridorsrum och familjelägenheter. Området är lummigt med stora gemensamma grönytor.

Beställare i detta projekt är tre studentbostadsstiftelser; Stockholms nations-, Gästrike-Hälsinge nations- samt Norrlandsgårdarna (Norrlands nation). Totalt ska 290 nya lägenheter fördelade på 6 nya hus uppföras. Genom att bygga inom befintligt område samt dela på kostnader så kan stiftelserna istället prioritera låga hyror och hög kvalitet.

A-sidan står för projektledning, projekteringsledning, byggledning samt kvalitetsansvarig enl. PBL och har även medverkat i detaljplanearbetet. Dessutom har a-sidans arkitekter har varit med tidigt och både hjälpt till med detaljplanearbetet samt ritat samtliga nya hus. Läs mer här: Studentvägen.

Första spadtaget togs under hösten 2018, samtliga hus beräknas vara klara under 2021. där a-sidans projektledare Kristin Toreberg håller oss uppdaterade.

Följ gärna bygget på instagramkontot Studentvägenbygger https://www.instagram.com/studentvagenbygger/ där a-sidans projektledare Kristin Toreberg håller oss uppdaterade.