Studentbostäder i Sverige, SBS

A-sidan bistår Studentbostäder i Sverige, SBS, med framtagande av detaljplaneunderlag för studentbostäder i ett flertal kommuner – till exempel i Karlstad, Trollhättan, Lund och Växjö. Uppdragen omfattar både projektledning och arkitektuppdrag.