Strängnäs domkyrka

A-sidan har under 2012-2020 arbetat för Strängnäs domkyrkoförsamling med utredningar, projektledning, upplevelsevärdeprogram/inventering, intervjuer, kulturhistorisk beskrivning, lokalprogram och program för arkitekttävling.

Åsa Flarup Källmark var projektledare för arkitekttävlingen och adjungerad till juryn för domkyrkoberget i Strängnäs.

Parallellt har a-sidan även utarbetat förslag på inredning och omdisponering i domkyrkan.

Projektledning
2012 påbörjades visionen ”en levande katedral för/med/av församling, stift och stad” för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden av Strängnäs domkyrkoförsamling. På detta följde utredningar, inventeringar, lokal- och tävlingsprogram m.m. förberedelser för den arkitekttävling som följde i två steg. Projektet Domkyrkoberget – en förtätad plats för tro, utbildning och kultur – syfte är ”Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, vill församlingen skapa en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det vi avser att göra i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige.” I detta arbete har a-sidans Åsa Flarup Källmark arbetat som projektledare fram till 2020.

Intervjuer
Flertalet intervjuer genomfördes 2012-2013 med företrädare för församlingen, stiftsmedarbetare, Länsstyrelsen, Kungl. Biblioteket och Strängnäs kommun om nuläget och framtiden för verksamheter på domkyrkoberget.

Upplevelsevärdeinventering
I inventeringar under 2015-2017 kartlades barn- och vuxnas upplevelsevärden knutet till rum och föremål i kyrkan. Även olika gruppers inre såväl som yttre rörelsemönster kartlades. Detta utgjorde en del i underlaget till tävlingen.

Lokalprogram
Som underlag till tävlingsprogrammet har domkyrkoförsamlingens och stiftets verksamhet noggrant utretts och sammanställts i ett översiktligt lokal- och funktionsprogram till tävlingen i steg 1 som var mer konceptbaserat. Detta har sedan utvecklats till ett omfattande lokalprogram för de olika funktionerna till tävlingens steg 2 som var mer konkretiserat. I lokalprogrammet beskrevs förutom funktioner och dess ytor även t.ex. sambands- och egenskapskrav.

Kulturhistorisk beskrivning
Till tävlingen togs under 2017 skriften ”Strängnäs domkyrka med domkyrkoberget – en kulturhistorisk beskrivning” fram av antikvarie Erik Orrviste som redaktör och författare med Daniel Jernlif vid a-sidan som bitr. redaktör och medverkande ny text, ritningar/kartor, layout och redigering. ”Syftet med beskrivningen är att ge en allsidig bild av Strängnäs domkyrka, dess centrala plats i stiftet, Strängnäs stad och Kyrkberget, så att de arkitekter som kommer att arbeta med förslag för domkyrkan och domkyrkoberget bereds möjlighet till förståelse för de värden som redan och sedan länge finns i miljön”.

Ytterligare utredningar och underlag
A-sidan har även bl.a. utrett underutnyttjade ytor i domkyrkan och översiktligt studerat de akustiska förutsättningarna samt tillsammans med bergsingenjör uppskattat de olika förslagens genomförbarhet inför kalkyl.

Tävlingsprogram
A-sidan har bistått i arbetet med att ta fram tävlingsprogram i de två tävlingsstegen med t.ex. beskrivning av själva tävlingsuppgiften, direktiv till de tävlande och beskrivning av tävlings- och domkyrkoområdet.

Juryarbete
I egenskap av adjungerad till juryn för tävlingen och programarkitekt har Åsa tillsammans med representanter för projektet och tävlingens huvudmän utvärderat de inkomna förslagen. Tävlingen genomfördes i två steg där första steget är idéinriktat och genomförs som en allmän internationell tävling. Andra steget genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de fem bästa förslagsställarna som juryn valde ut från steg ett. Samtliga förslagsställare var anonymiserade tills dess att förslaget ”Stora och små möten” av markus Grieser m.fl. korades som vinnare.

Parallellt arbete med inredning och omdisponering i domkyrkan
Tills dess att tävlingsförslaget om- och nybyggnader kommer till stånd har vi parallellt med tävlingen utarbetat förslag på inredningar och omdisponeringar med kostnadsbedömning för att bättre kunna nyttja kyrkan.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på A-sidan arkitektkontor AB, orgnr. 556501-1854 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser