Strandkyrkogården

A-sidan har bistått kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm med att ta fram en ny detaljplan för Strandkyrkogården samt förslag på ny ceremonilokal med funktion och gestaltning.

Landskapsarkitekt Elin Samuelsson har tagit fram gestaltningskonceptet för kyrkogården.

Läs mer om detaljplanen på Stockholms stads sida: Stockholm växer – byggnad för begravningsceremonier.

Processen har innefattat tätt samarbete med kyrkogårdsförvaltningen och förslaget har mottagits väl av såväl stadsbyggnadskontor som Stockholms Skönhetsråd och snart kan Strandkyrkogården få sin välbehövda ceremonilokal.

Presentation av förslaget för stadsbyggnadskontoret

Utlåtande Stockholms Skönhetsråd

Beskrivning gestaltning och landskap

Planbeskrivning samrådshandling

Plankarta samrådshandling