Spritpalatset

A-sidan omvandlade med tillvaratagande av kulturbyggnadens särdrag Spritpalatset i Uppsala från kontor till bostäder. I Forumgallerian skisserade vi de övre våningarna till stadsradhus i detaljplaneskedet. A-sidan har även bistått med löpande kontorsanpassningar i huset.