Sollentuna vård- och omsorgsboende

A-sidan har haft nöjet att bistå Skanska i arbetet att ta fram underlag för ny detaljplan över området kring gamla mässområdet i Sollentuna.

För att skapa skyddade och lugna innergårdar har stadsstrukturen gjorts som relativt slutna kvarter där våningsantalet har satts till 4-7 våningar i de flesta lägen. I det hörn av området som a-sidan arbetat med föreslås en byggnad som ska innehålla vård- och omsorgsboende, publika lokaler för kommersiell verksamhet i bottenplan samt bostäder på översta våningen. För att åstadkomma variationsrikedom och intimare skala har huset delats upp över hörnet, den ena delen i ett varmt tegel och den andra i puts.

Innergården har lagts ovanpå det som behålls av ett befintligt parkeringsgarage. Vårdboendet och övriga boende i kvarteret ska kunna dra nytta av närheten till varandras gårdsmiljöer.