Silverhöjden

När Lidingö Stad utlyst markanvisningstävling för ett nytt Vård & Omsorgsboende invid Rudboda torg på Lidingö anlitade Besqab oss för att skissa fram ett förslag. Huset skulle komma att innehålla 8 avdelningar med 9 boenderum i varje dvs. totalt 72 boende. Den kuperade terrängen som till en början sågs som en utmaning visade sig snart vara en fördel då samtliga avdelningar fått egna utgångar till trädgårdarna. Vidare har vi arbetat intensivt med att valmöjligheter skall ges till dom boende med olika gårdar i olika väderstreck.