Chutes

Projektet omfattar att renovera befintliga – samt bygga nya bagagerännor (s.k. chutes) för handbagage, eftersom trenden går mot att allt färre passagerare reser med incheckat bagage. Detta medför att det blir fullt i kabinen och överblivna väskor måste snabbt och säkert transporteras ned till lastutrymmet. På terminal 4 fanns chutes sedan tidigare som nu renoverats men på terminal 2 tvingades man bygga nya, mer tekniskt avancerade rännor. Sedan maj 2017 har a-sidan fått förtroendet att även projektleda nyproduktionen av 18 nya bagagerännor till terminal 5.