Saltsjö-Boo ceremonilokal

Ceremonilokalen vid Boo Kyrka har varit en spännande resa. Äntligen står huset klart efter nästan 4 års projektering.

Boo Församling och dess vision om att skapa en ekumenisk ceremonilokal skräddarsydd för att omhänderta värdiga bisättningar alldeles oavsett religion och tro startade på vårkanten 2009. Inledningsvis skulle lokalen placeras en bit bort från kyrkan på en mycket vacker plats längre ut i kyrkogården. Det visade sig dock snart att man insåg fördelarna med att kunna nyttja den planerade moderna bisättningslokalen även för kyrkliga begravningar och då föll det sig naturligt att sikta mot en närliggande och därigenom samnyttjande plats. Kullen väster om kyrkan med utsikt över sjön visade sig passa perfekt för ändamålet, “duvan” blev till. Med positiva vitsord från Länsstyrelsen och en godkänd budget satte bygget snart igång.

Nu står huset klart som sagt och vi är övertygade om att församlingen kommer ha glädje av tillskottet under många decennier framöver! Tack för förtroendet!