ROT

Lågberget
De två fastigheterna som renoveras ligger i kvarteret Lågberget och består av adresserna Glimmervägen 5,7,9 och 11(skivhus) samt Granitvägen 1 (lamellhus). Kvarteret är en del av ett större bostadsområde i Eriksberg som ritades 1957 av arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren. Eriksberg är ett lugnt och naturskönt område 3 kilometer sydväst om centrala Uppsala. Totalt är det 270 lägenheter som får nya kök och badrum, säkerhetsdörrar och energieffektiva fönster. Vidare byts vatten- och avloppsledningar och ny ventilation installeras. Renoveringen väntas pågå till och med mars 2018. A-sidan står för projektledning och byggledning samt ansvarar för KA enligt PBL och projekteringsledning. Kristin Toreberg är projekt- och byggledare.

Kronåsen
Kronåsen ligger vid Polacksbacken strax söder om Uppsala centrum och är ett gammalt regementsområde. Här har 88 befintliga studentrum fördelade på tre huskroppar byggts om och försetts med egna kök och badrum. De tidigare gemensamhetsköken har rivits och fått ge plats åt nyskapade lägenheter och även på vinden har nya lägenheter kunnat tillskapas. Totalt har 20 nya lägenheter tillkommit. Camilla Thunmarker bygg- och projektleder och Josefin Carlsén är KA.

Kantorn
Kantorsgatan är ett klassiskt studentområde i Kapellgärdet i Uppsala, ca två kilometer från Uppsala centrum. Projektet består av ombyggnation av hus 4 och 5, där 269 studentrum ska omvandlas till 316 lägenheter med egna kök och badrum. Gamla gemensamhetskök byggs om till lägenheter för att bättre tillmötesgå dagens studenters boendekrav. Camilla Thunmarker bygg- och projektleder och Josefin Carlsén är KA.