Österhaninge ceremonilokal

År 2000 skildes Svenska kyrkan från Staten och Sverige fick en helt ny begravningslag.
Österhaninge församling började redan 2002 att utreda hur man efterföljde den nya lagstiftningen.
En stort antal personer intervjuades, alltifrån traktens begravningsentreprenörer till Haninges imamer, för att säkerställa att allas behov lyftes fram.

Som första etapp byggdes bisättning, personaldel och toalett för besökare till kyrkogården.

2012 var det så dags för nästa etapp, en ceremonilokal för begravningar helt utan religiösa symboler.
För den som önskar symboler kan dessa projiceras på väggen i stora salen. Tanken är också att man via tekniken kan ha videokontakt med personer som inte kan närvara.

Rummet är okonventionellt med böjda former, där utgångspunkten inte varit kistans placering i centrum, utan istället utblickar mot det vackra landskapet utanför. De flyttbara bänkraderna är inte raka utan krökta så att man som sörjande skall komma närmare varandra.
En viktig symbol är “en strimma av hopp”, ett högt smalt fönster i mitten av den höga väggen.
Den visar vägen fram oavsett om man tror på ett liv efter döden, eller om man saknar tro, att livet går vidare även för de som sörjer.