LSS-boende Upplands-Bro

Nybyggnad av LSS-boende vid Parkvägen i Upplands-Bro.

Behovet av anpassat boende för funktionshindrade är stort. LSS-boendet vid Parkvägen är ett gruppboende enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Ett boende för personer med funktionsnedsättning.

På uppdrag av Upplands-Bro kommun genom UpplandsBrohus har a-sidan medverkat vid flera skeden i utveckling av projektet. Från förslagsskiss, via bygglovsskedet till förfrågningshandling. Därefter även projektering för bygghandlingar åt byggnadsentreprenören.

Boendet är beläget i en skogsglänta i ändan av Parkvägen, Upplands-Bro.

Byggnaden ansluter i färg och materialval till befintlig intilliggande bebyggelse.

Kravet på tillgänglighet i byggnaden har enligt beställarens funktionsprogram lagts på en hög nivå med väl tilltagna ytor för alla funktioner i de 6 lägenheterna och i det gemensamma allrummet och köket.

Utanför finns uteplatser vid varje lägenhet och en stor gemensam terrass.

Inflyttning sker under våren 2018 och här finns det lite mer att läsa om projektet.