Ljusdals Pastorsexpedition

a-sidan har bistått från början till slut när Pastorsexpeditionen i Ljusdal har rustats upp. Arbetet har innefattat allt från inledande intervjuer med personalgruppen och förtroendevalda som programarbete till skissarbete gällande disposition av arbetsplatser och bygghandlingar för ombyggnation och exteriör upprustning. Arbetena har följts av antikvarie från länsmuseet.

En av utmaningarna i projektet har varit att så långt möjligt använda ursprunglig rumsindelning för inrymmande av nya moderna arbetsplatser och mötesrum. Receptionen flyttades till den ursprungliga huvudentrén med god överblick och orienterbarhet för besökare till diakonin och till expeditionen samtidigt som detta borgat för säkerhetsaspekten då receptionens personal har överblick över hela bv. Hissen flyttades till ett nytt läge för att tillskapa mer kontorsyta. Ytskikten i lokalerna har fått ett lyft och husets tekniska system har uppdaterats till dagens standarder.