Lågberget

De två fastigheterna som renoveras ligger i kvarteret Lågberget och består av adresserna Glimmervägen 5,7,9 och 11(skivhus) samt Granitvägen 1 (lamellhus). Kvarteret är en del av ett större bostadsområde i Eriksberg som ritades 1957 av arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren. Eriksberg är ett lugnt och naturskönt område 3 kilometer sydväst om centrala Uppsala. Totalt är det 270 lägenheter som får nya kök och badrum, säkerhetsdörrar och energieffektiva fönster. Vidare byts vatten- och avloppsledningar och ny ventilation installeras. Renoveringen väntas pågå till och med mars 2018. A-sidan står för projektledning och byggledning samt ansvarar för KA enligt PBL och projekteringsledning.