Kv Triangeln

Under våren 2017 deltog a-sidan i ett parallellt uppdrag åt Snerikes Bostäder ( Södermanlands Närkes bostadsstiftelse ).

Uppdraget bestod i att ta fram ett förslag till detaljplaneunderlag i kv.Triangeln för att kunna tillskapa fler studentlägenheter.

Vårt förslag utgick från den befintliga strukturen och skalan  inom kvarteret samt de begränsningar med ledningsstråk och bullerproblematik som finns.

Ett mindre lyckat tillägg finns inne i kvarteret byggt på 90-talet varför vi inte tyckte att kvarteret klarade av fler “udda” fåglar.

Stiftelsen tyckte vårt förslag var alltför modest i sitt angreppssätt och gav det andra inbjudna kontoret fortsatt uppdrag.

Hur lösningen slutligen kommer att bli är inte klart ännu, men a-sidan är mycket stolta över tävlingsförslaget trots att vi inte lyckades övertyga beställaren om förslagets förtjänster.