Kronåsen

Kronåsen ligger vid Polacksbacken strax söder om Uppsala centrum och är ett gammalt regementsområde. Här har 88 befintliga studentrum fördelade på tre huskroppar byggts om och försetts med egna kök och badrum. De tidigare gemensamhetsköken har rivits och fått ge plats åt nyskapade lägenheter och även på vinden har nya lägenheter kunnat tillskapas. Totalt har 20 nya lägenheter tillkommit.