Kastrullen

Att få möjlighet att bidra till Åres utveckling via framtagning av tillbyggnadsförslag och bygglov för restaurang Kastrullen har varit en fröjd. Restaurangen skulle utöka sin serveringsmöjlighet till det dubbla samtidigt som en bättre och rymligare entré skulle utformas. Man upplevde även besvär med för få toaletter med långa köer och logistiksvårigheter framförallt kring lunchtid. Beställarna ville också utöka möjligheterna kring att organisera aftnar i restaurangen vilket gjorde att en ny, avskild, matsal kom till.