KA-uppdrag

De av våra projekt- och byggledare som är certifierade kontrollansvariga  har till uppdrag att bland annat se till att kraven uppfylls i bygglagstiftningen, ta fram förslag till kontrollplan, utföra kontroller samt utfärda utlåtande som underlag till byggnadsnämnden.

A-sidan har genom projekt- och byggledning ett flertal uppdrag som kontrollansvarig, KA, t.ex.:

Norrlands nation, grundförstärkning
Norlands nationshus från 1880-talet uppfördes på 100 träpålar nedrivna i den uppländska leran vid Fyrisån. Att huset har sjunkit är känt sedan 1930-talet. Josefin Carlsén är kontrollansvarig i projektet med grundförstärkning där 300 nya pålar ska ge nationen en stabil grund att vila på. Färdigställande sker under 2019. Läs gärna mer på sidan: På goda grunder.

Bacho-området
I Enköping omvandlas det f.d. industriområdet där Bacho bedrev sin verksamhet till bostadsområde. A-sidan genom Josefin Carlsén bistår PEAB som KA vid uppförandet av flerbostadshus med 47-lägenheter.

Trimrå
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 plan och suterrängvåning som inrymmer 48 lägenheter. Josefin Carlsén är KA.

Skulptören
Camilla Thunmarker är KA för rivning och återställande av brandskadad del av kvarteret Skulptören i Uppsala.

Kantorn
Kantorsgatan är ett klassiskt studentområde i Kapellgärdet i Uppsala, ca två kilometer från Uppsala centrum. Projektet består av ombyggnation av hus 4 och 5, där 269 studentrum ska omvandlas till 316 lägenheter med egna kök och badrum. Gamla gemensamhetskök byggs om till lägenheter för att bättre tillmötesgå dagens studenters boendekrav. Josefin Carlsén är KA.

Lågberget
Två fastigheter från 50-talet renoveras i kv. Lågberget som är en del av ett större bostadsområde i Eriksberg, Uppsala, från 1957. A-sidan stod för KA genom Josefin Carlsén. Totalt är det 270 lägenheter som får nya kök och badrum, säkerhetsdörrar och energieffektiva fönster. Vidare byts vatten- och avloppsledningar och ny ventilation installeras. Renoveringen avslutades 2018.

Studentvägen
Studentvägen i Uppsala är ett studentbostadsområde i stadsdelen Kungsgärdet i Uppsala. Området byggdes på 50- och 60-talet och angränsar till andra välkända studentområden såsom Triangeln, Rackarberget och Gamla Studentstaden. Husen är uppförda i rött och gult tegel och inrymmer både korridorsrum och familjelägenheter. Området är lummigt med stora gemensamma grönytor. Beställare i detta projekt är tre studentbostadsstiftelser; Stockholms nations-, Gästrike-Hälsinge nations- samt Norrlandsgårdarna (Norrlands nation). Totalt ska 290 nya lägenheter fördelade på 6 nya hus uppföras. Genom att bygga inom befintligt område samt dela på kostnader så kan stiftelserna istället prioritera låga hyror och hög kvalitet. A-sidan står för projektledning, projekteringsledning, byggledning samt kvalitetsansvarig enl. PBL genom Camilla Thunmarker och har även medverkat i detaljplanearbetet. Dessutom har a-sidans arkitekter har varit med tidigt och både hjälpt till med detaljplanearbetet samt ritat samtliga nya hus. Läs mer här: Studentvägen.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på A-sidan arkitektkontor AB, orgnr. 556501-1854 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser