Högby församlingshem

I Högby har vi skissat en ombyggnad av församlingshemmet där bottenvåningen ombyggs till att rymma en sal för trosneutrala begravningsceremonier. I en ny utbyggnad vänder sig entrén mot kyrkan sida. Den löser tillgängligheten till övervåningen som byggs om för kaffeservering.